Mimarlık müzesi ihtiyaç programı

Mimarlık Müzesi tasarımı genel anlamda, mimari alandaki bilgi ve belgelerin bir araya toplanıp koruma altına alınması ve bu bilgileri geleceğe aktarmak adına tasarlanmış bir yapı olmalıdır.

Türkiye mimarlığının yakın ve uzak tarihine ait belgelerin önemli bir bölümü Başbakanlık, Vakıflar, belediyeler, üniversiteler, kütüphaneler gibi çeşitli resmi kurumların arşivlerinde bulunmaktadır. Özellikle yakın tarihe ait önemli belgelerin bir grubu ise kişisel arşivler oluşturmaktadır. Mimarlık Müzesi, bu kişisel arşivlerin toparlanmasını, kurumsal arşivlerle bağlar kurulmasını öncelikli amaçları arasında sıralamalıdır.

Müzenin interaktif bir müze olması, ziyaretçilerin interaktif ilişki kurabildiği bir sergileme düzeni içermesi gerekmektedir. Özellikle son yıllarda çok sık rastlanan ziyaretçisi ile birebir etkileşim içine giren canlı müzeler özelikle çocukların ve gençlerin ilgisini çekmekte ve onların müzede aktif olmalarını sağlamaktadır.

Müzenin canlı olması birkaç şekilde sağlanabilmektedir. Bunlardan en önemlisi teknoloji kullanımıdır. Bunlar; bilgisayar kullanımı, videolar, film gösterimleri vb. aktiviteler olarak sıralanabilir. Teknolojik ortamlarda insanlara sunulan sunumlar müzelerin sık sık gezilmesinde son derece etkili olmaktadır. İnteraktif olarak kullanılan mekânlarda da müzede sergilenen ögeler daha iyi tanıtılmakta ve ziyaretçiler sergilenen nesneleri daha iyi bir şekilde öğrenmektedirler.

Müzede kullanılabilecek teknolojik olanaklar şöyle sıralanabilir:

- Ses sistemi sayesinde aynı anda birden fazla dilde dinleme, tamamen elektronik gezi,

- Kapalı küçük mekânlarda film, video vb ile interaktif bilgi alışverişi,

- Farklı sunum teknikleri ile yerli ve yabancı ziyaretçileri mimarlık hakkında bilgilendirme,

- Maketler ile ziyaretçilere kentleri ve yapıları daha yakından inceleme olanağı sunma.

Müzede kurumsal ve kişisel arşivlerin araştırmacılara sunulması ve “yaşayan sergilere” dönüştürülmesi müzenin temel faaliyetleri arasında yer alması önemlidir. “Yaşayan Sergiler” in arşivlerde saklanan bilgilerin, çeşitli tematik yorumlarla yeniden değerlendirilip, açığa çıkarılması sağlanmalıdır.

Mimarlık Müzesi, mimarlığın yalnızca mimarlık camiasının bir parçası olmadığını, tersine mimarlığın insan yaşamının temellerinden birini oluşturduğunu dikkate alarak çocuklar ve yetişkinler için mimarlık kültürünü tanıtıcı yapıda olmalıdır.

MİMARLIK MÜZESİ İHTİYAÇ PROGRAMI

- GİRİŞ

•       Giriş holü, danışma, tanıtım, üyelik/ bilet satışı/vestiyer

•       Güvenlik merkezi

•       Bekleme ve dinlenme alanı

•       Satış alanı

•       Kafe/mutfak

•       Islak hacimler (tuvaletler, lavabolar, temizlik odaları, depolar)

- SERGİLEME BİRİMLERİ

•       Sürekli sergi  (Dönemler, koleksiyonlar, mimarlar)

•       Geçici sergi salonları(Kısa dönemli sergiler için giriş holüyle bütünleşmesi düşünülebilir)

•       Dijital sergi alanı

•       Islak hacimler (tuvaletler, lavabolar, temizlik odaları, depolar)

•       Açık sergi alanları

- YÖNETİM BİRİMLERİ

•       Giriş, sekreter,bekleme

•       Yönetici

•       Yönetici yardımcısı

•       Muhasebe

•       Basın ve Halkla İlişkiler

•       Küratör odası

•       Toplantı salonu

•       Depo, arşiv

•       Çay ocağı

•       Islak hacimler (tuvaletler, lavabolar, temizlik odaları, depolar)

- EĞİTİM VE ARAŞTIRMA BİRİMLERİ

•       Atölyeler (Büyükler ve çocuklar için çizim, maket ve çeşitli atölye çalışmaları)

•       Seminer Odaları

•       Araştırmacı mekânları(Bölünebilir nitelikte)

•       Kütüphane(Süreli yayınlar,,açık raf sistemi ve depo alanı)

•       Çoğul ortam (multimedya ) kütüphanesi(Film/video/CD/Slayt Arşivi)

•       Bilgisayar odası

•       Ofis

- KONFERANS SALONU

•       Salon- 350 Kişilik (Teknik oda dahil)

•       Fuaye

•       Toplantı odası 2 X 50)

•       Hizmet mekânları(hazırlık, depo, mutfak, WC, vb.)

- ZİYARETÇİ DİNLENME BİRİMLERİ

•       Kafeterya (açık alanlarla ilişkisi ayrıca kurulmalıdır)

•       Mutfak

•       Depo

•       Çocuk oyun alanı

•       Islak hacimler (tuvaletler, lavabolar, temizlik odaları, depolar)

- DESTEK BİRİMLERİ

Müzede sergilenecek her türlü malzemenin üretim, bakım ve onarımına ilişkin mekanlar

•       Proje, maket, harita arşivi

•       Maket atölyesi

•       Fotoğraf atölyesi

•       Çizim atölyesi

•       Restorasyon, onarım atölyeleri

•       Arşivler

•       Giriş, eser kabul

•       Eser depoları

•       Envanter odası

•       Bilgi işlem odası

•       Artık malzeme ve yeniden dönüşüm odası

•       Teknisyen odası

- TEKNİK HİZMET – SERVİS VE DESTEK ALANLARI

•       Depolar

•       Isitma

•       Havalandirma-klima merkezi

•       Trafo

•       Santral / Mekanik oda

•       Teknisyen odası

•       Jeneratör

•       Personel destek birimleri(hizmetli odaları, temizlik malzeme odaları,soyunma-duş-WC)

- AÇIK VE YARI AÇIK ALANLAR

•       Sergileme ve dolaşım alanları,

•       Kamusal ortak kullanım alanları, açık alan ve dış mekân tasarımları)

Çalışma kapsamında alanda çevre düzenlemelerinin iyi düşünülüp planlanması, dış mekânlarda taşıt ve yaya trafiği için gerekli düzenlemelerin yapılması, Mimarlık müzesinin bulunduğu kentsel konumun yarattığı dış mekân kullanım potansiyelini karşılayacak nitelik ve düzene kavuşturulması gerekmektedir. Alanın kentsel ölçekte bir odak ve çekim noktası olması hedeflenmelidir. Bu yazı dwgindir.com tarafından hazırlanmıştır

•       Zemin, zeminaltı ve üstü kurgular/ rekreasyon, kent peyzajı

•       Meydanlaşma / buluşma / birikme alanları

•       Ulaşım / geliş-gidiş /duraklar (özel araç, taksi, otobüs vb…)

•       Toplu taşıma bağlantıları / girişler / pasajlar doğru şekilde kurgulanmalıdır.

- OTOPARK ALANLARI

•       Yaklaşık 300 araçlık kapalı otopark düşünülmelidir.

•       Yaklaşık 300 araçlık açık otopark düşünülmelidir.

 

Bu yazı www.dwgindir.com tarafından hazırlanmıştır.Lütfen sayfayı kaynak göstermeden paylaşmayınız.

Bir önceki yazımız Kent müzesi mimari ihtiyaç listesi hakkında bilgiler vermektedir.

    

2 Yorum

Dosya ile ilgili soru veya yorumlarınızı buraya yazabilirsiniz.