Yat limanı ihtiyaç programı

YAT LİMANI TANIMI

Yat limanları, deniz turizmi tesisleri; deniz araçlarına navigasyon, manevra, yanaşma, bağlanma, barınma, karaya çekilme hizmetleri sunan ve bu hizmetleri ilgili mevzuat hükümleri uyarınca yeterli emniyet düzeyini sağlayacak şekilde fiziki özelliklere göre tasarlanmış alt yapıya sahip ve tesisten beklenen turizm hizmetinin en iyi biçimde verilmesini sağlayacak nitelikleri taşıyan, gerekli donanım, tesisat ve üst yapı ile yeterli kara, deniz alanı ve kara ulaşım bağlantılarına sahip alanlarda kurulan yapılardır.

YATÇILIĞIN TANIMI

Yatçılık, limanlar arasında düzenli yolcu ulaşımı sağlamaktan çok gezi, dinlenme ve spor amacıyla, yük ve yolcu gemisi niteliğinde olmayan, daha küçük boyutlu, yat adı verilen deniz araçlarıyla yapılan, rekreasyonel bir faaliyettir. Yatın, ulaşım, konaklama ve ağırlama gibi birçok hizmetleri sağlaması ve aynı zamanda denizden yararlanma olanağı sunması, bu deniz aracına bağlı olarak Yat Turizmi’ni ortaya çıkarmıştır. Ülkemizde yat turizmi, yatçılık ve yat limanları konusunda son yıllarda hızlı gelişmeler yaşanmaktadır. Özellikle yat limanlarının sayısının arttırılmasına yönelik proje çalışmaları sürdürülmektedir.

Bu bağlamda yat limanı tasarımı yapılırken, bölgesel ölçekte yat turizmini teşvik etmenin yanında, yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çekecek, hizmet verebilecek, kentsel ve çevresel ölçekte kentin denizle kucaklaştığı ticaret ve eğlence alanlarının yanısıra işlevsel, estetik, teknolojik ve anlamsal düzlemlerde irdelenmelidir.

YAT LİMANLARININ ÖZELLİKLERİ

Turizm Bakanlığı’nın yönetmeliğinde belirtilen yat limanı nitelikleri aşağıda belirtilmiştir.

Fiziksel nitelikler :

Yat Limanı yapılması amacıyla seçilecek kuruluş yerlerinin;

a) Hakim dalgalara açık olmaması,

b) Liman içine yönelik yoğun kanalizasyon ve su akıntıları ile çamur birikintisi olmaması,

c) Yakın yerleşme merkezi, ile karayolu bağlantısı bulunması,

d) Elektrik, tatlı su ve haberleşme imkanlarının bulunması,

e) Denizdeki alanı kadar, kara alanının temini,

f) Limanın su alanı içinde ve liman yaklaşmasında, batık, sığlık, topuk vb. engellerin bulunmaması, şartlarının mevcudiyeti veya gerçekleşme imkanı aranır.

Altyapı nitelikleri :

Yat Limanları altyapı yatırımları açısından aşağıdaki niteliklere sahip olmalıdır.

a) Korunmuş su alanının tamamında en az 2,5 metre derinlik,

b) Yat limanı içinde soluğanları (Deniz çalkantısı) en az düzeyde tutacak rıhtım ve iskeleler,

c) Yat limanına denizden emniyetli girişi sağlayacak fenerler,

d) Yatların düzenli ve emniyetli bir şekilde yanaşabileceği ve bağlanabileceği nitelikte rıhtım ve iskeleler,

e) Rıhtım ve iskelelerde bağlamaya elverişli mapa ve aneleler,

f) Rıhtım ve iskelelerin yeterli derecede aydınlatılması,

g) Yatlara tazyikli su ve elektrik bağlantısı yapılabilecek tesisat.

Üstyapı nitelikleri :

Yat limanlarında bulunması gerekli asgari üstyapı tesisleri ile sağlanması zorunlu hizmetler aşağıda belirtilmiştir.

a) Rıhtım ve iskelelerde yatlara elektrik ve tatlı su bağlantısı sağlayan kutular,

b) Yat limanı idare binası ve yabancı yatların Türkiye`ye giriş ve çıkış yaptığı yat limanlarında bu yönetmelikte belirlenen, hizmetler için gerekli kapalı alan,

c) Kadın ve erkek yatçılar için ayrı duş ve WC grupları (bağlama kapasitesinin % 5`i kadar),

d) Çöplerin liman dışına atılması ile, katı ve sıvı atıklardan çevrenin etkilenmemesini sağlayacak tasfiye tedbirleri,

e) Acil ihtiyacı sağlamaya yeterli jeneratör ile yedek su deposu,

f) Kullanılmış yağ toplama yeri,

g) Kadın ve erkek görevliler için ayrı soyunma yerleri, duş, WC ve ortak oturma ve dinlenme yerleri,

h) Yat limanında emniyeti sağlamak, kılavuzluk hizmetleri vermek, palamar botu olarak kullanılmak ve yat limanının deniz ile tüm diğer ilişkilerini sağlayacak motorlu bir tekne,

i) İlk yardım imkanı.

j) Yangın söndürme sistemi.

Yat Limanlarının sınıflandırılması :

Yat limanları, yönetmelikte belirlenen alt ve üstyapı niteliklerine ve bunlara ilave olarak sağladıkları imkanlara göre sınıflandırılır ve belgelendirilir. Yat çekek yerlerinde giriş ve çıkış kontrolü ile yangın,hırsızlık soygun vb. yönünden teknelerin emniyetinin sağlanması,karada ve denizde çevre kirliliğini önleyici tedbirlerin alınmış olması gerekir.Bu nitelikleri taşımayan yat çekek yerlerine faaliyet izni verilmez.

Yat yanaşma yerleri :

Küçük çapta, kısa süreli yanaşmalara imkan tanıyan yat limanları olup bunların belirlenen asgari nitelikleri taşımaları yeterlidir. Bu işletmelerde bakım, onarım, ikmal ve kışlama tesisleri ile jeneratör bulundurulması gereklidir.

Tali yat limanları :

Tali yat limanları, tabii veya yapılmış kapalı bir su alanına sahip olan, daha uzun süreli kalış ve onarım imkanları yanında aşağıdaki özelliklere sahip yat limanlarıdır.

a) Akaryakıt satışı,

b) 5 tona kadar tekneleri denizden karaya ve karadan denize çekebilecek nitelikte meyilli çekek veya vinç,

c) Meteoroloji ve denizle ilgili bilgi imkanı,

d) Çamaşır yıkama veya yıkatma imkanı,

e) Yangın ikaz sistemi,

f) Yatçıların dinlenmelerini ve bir arada bulunmalarını sağlayacak sosyal bir mahal,

g) Gümrüklü ve gümrüksüz satış yerleri,

h) Telefon ve imkanları ölçüsünde teleks,

i) Denizde seyreden yatlarla bağlantıyı sağlayacak mevzuata uygun telsiz sistemi,

j) Gümrüklü veya gümrüksüz eşya emanet deposu,

k) Teknik servis,

l) Yat limanı ihtiyacı için kapalı depo,

m) Yabancı dil bilen en az 1 personel,

n) Otopark,

o) Yakın çevrede olmaması halinde yiyecek – içecek ünitesi,

p) Karada park hizmetinin verilmesi halinde, ana yat limanının bu hizmete ilişkin şartları,

r) Emniyetli bağlama sistemi.

Ana yat limanı :

Ana yat limanları, dalga etkisinden uzak kapalı bir alanı kapsayan büyük çapta, kışlama ve bakım – onarım imkanları yanında, tali yat limanı şartlarına ilave olarak aşağıdaki özellikleri taşıyan yat limanlarıdır.

a) Akaryakıt ikmal iskelesi,

b) Hava ve deniz durumu ile ilgili sürekli bilgi sağlayabilecek cihazlar,

c) İmkanlar ölçüsünde teleks veya teleks hizmeti,

d) Acil yardım merkezi,

e) Limanın kapasitesi ve bağlanacak yatların nitelikleri ve uyumlu karaya çekme ve denize indirme tesisat ve teçhizatı (5 tona kadar olan tekneler için meyilli çekek veya vinç ile daha ağır tekneler için ayrıca özel tesisat ve teçhizat),

f) Yatların karada park edebilecekleri drenajı yapılmış kapalı ve açık alanlar ile bakım hizmetleri için elektriği, suyu, aydınlatılması ve özel yangın söndürme gereçleri sağlanmış yerler,

g) En az 2 teknenin onarımının yapılacağı kapalı atölye,

h) Yeme içme ihtiyacını karşılayacak bir tesis

i) Spor imkanları.

j) Bu yazı dwgindir.com tarafından hazırlanmıştır.

YAT LİMANI İHTİYAÇ PROGRAMI

- GİRİŞ

Arsa ve bina koşulları göz önünde bulundurularak; güvenlik birimi, danışma, giriş ve bekleme holü, emanet odası, vestiyer, atm’ler ve WC’lerin bulunduğu giriş alanı düzenlenmelidir.

- YÖNETİM

Liman yönetimi, kıyı koruma ve gümrük birimleri olarak düzenlenmelidir.

Liman yönetimi :

* Danışma ve giriş holü

* Liman müdürü

* Müdür yardımcısı

* Sekreter

* Muhasebe

* Halkla ilişkiler

* Satınalma

Gümrük birimi :

* Gümrük müdürü

* Müdür yardımcısı

* Sekreter

* Gümrük işlemleri salonu ( bekleme alanı, işlemler bankosu, büro, eşya emanet deposu )

Kıyı koruma müdürlüğü :

* Kıyı koruma müdürü

* Kıyı koruma müdür yardımcısı

* Sekreter

* Meteoroloji birimi

* Telsiz odası

* Malzeme, teçhizat depoları

* Personel odaları (soyunma, duş, wc)

* Arşiv

* Toplantı odaları

- SOSYAL VE KÜLTÜREL BİRİM

Kapalı ve açık alanları bulunan restoranlar, kafeteryalar, satış birimleri, el sanatları sergi yerleri, balık satış yerleri gibi alanlar düzenlenmelidir.

Restoran :

* Yemek salonu

* Mutfak

* Depolar

* Servis birimi

* Personel odaları(soyunma, duş, WC)

Konaklama birimleri :

Resepsiyon, lobi, turizm danışma, bagaj odası, vestiyer, revir, güvenlik ve tuvaletlerin bulunduğu giriş alanı düzenlenmelidir.

* Çift kişilik odalar

* Tek kişilik odalar

* Kat ofisleri (kirli, temiz çamaşır, mutfak)

* Kahvaltı salonu (açık büfe imkanlı)

* Mutfak

* Personel odaları (bay-bayan ayrı ve soyunma, duş, wc imkanlı olmalı)

- SERVİS BİRİMLERİ

* Çamaşırhane (çamaşır yıkama, ütü ve kuru temizleme imkanlı)

* Personel yemekhanesi

* Personel dinlenme odası

* Personel soyunma odaları (bay-bayan ayrı olmalı wc,duş imkanı olmalı)

Teknik birim :

* Isıtma ve havalandırma merkezi

* Jeneratör odası

* Teknik oda

Destek birimler :

* Tekne ambarı ve çekek yeri

* Tekne tamir atölyesi

* Rıhtımlarda su ve elektrik servis kutuları

* Yangın söndürme

* Kuru tekne park yeri

* Yakıt pompası ve yakıt istasyonu

* Depolar

* İşlikler (mekanik, elektrik işleri, tekne bakımı)

- YAT LİMANI BİRİMİ

* Marina

* İskele

* Fener (Dalga kıranın/ kıranların uç bölümüne 1 adet fener yerleştirilmelidir.)

* Tekne çekek yeri

* Kafe&bar

* Güvenlik (Yat limanı bölgesinde tasarlanmalıdır)

* Sağlık Kabini (Her türlü sağlık problemine müdahale amaçlı)

* Bu yazı dwgindir.com tarafından hazırlanmıştır.

* Çamaşırhane (Yatçıların kullandığı çamaşır yıkama, yıkatma, ütü ve kuru temizleme imkanlı)

* Duş (Yatçıların kullanabileceği bay, bayan, engelli)

* Tesisat odası (ışık, kamera vb. tesisatların yönetileceği birim tasarlanmalıdır.)

* Açık otopark

* Sığınak

- REKREASYON ALANI

Peyzajı düzenlenmiş açık ve yarı açık dinlenme ve spor alanları tasarlanmalıdır.

* Tenis

* Yüzme havuzu

* Etkinlik alanı

* Çocuk parkı

Ayrıca dalga kıran bölümünde yüzer iskeleler oluşturularak misafir teknelerin konaklamasına imkan verilmelidir.

Bu yazı www.dwgindir.com tarafından hazırlanmıştır.Lütfen sayfayı kaynak göstermeden paylaşmayınız.

Bir önceki yazımız Kent meydanı tasarımı mahal listesi hakkında bilgiler vermektedir.

2 Yorum

Dosya ile ilgili soru veya yorumlarınızı buraya yazabilirsiniz.