Çocuk hastanesi ihtiyaç programı

ÇOCUK HASTANESİ İHTİYAÇ PROGRAMI

- İDARE

A.Hastane giriş ve holü :

Bu hol ziyaretçiler için kullanılacaktır.Bu nedenle yeterli büyüklük ve estetik kalitede olmalıdır. Holden idare ile direkt bağlantı sağlanmalıdır. Her ne kadar düşey sirkülasyon asansörler vasıtası ile olacaksa da bazı hallerde merdivenlerin ziyaretçiler tarafından kullanılacağı düşünülerek tabii havalandırma imkanlı ve gerekli büyüklükte olmalıdır.

Güvenlik ve müracaat :

Ziyaretçi ve hastanın danışacağı mahaldir. Tercihen hol içinde banko ile ayrılmış olarak düşünülmelidir. Anons sistemi tesisatı olmalıdır.

Hediyelik eşya ve büfe düşünülmelidir.

Ana Saat ve Müzik Neşriyatı düşünülmelidir.

Telefon santrali :

Akü operatris ve santral bölümleri bulunmalıdır.

B.İdare bölümü :

Başhekim çalışma odası : Çalışma masalı, ziyaretçi imkanlı.

Başhekim dinlenme odası : Çalışma odası ile bağlantılı, bir yataklı, wc, duş, lavabolu tasarlanmalı.

Başhekim sekreteri : Çalışma masalı, dosya dolaplı, bekleme imkanlı, hekim odası ile direkt bağlantılı olmalıdır.

Başhekim toplantı odası (30 Kişilik) : Masa etrafında toplantı karakterinde, başhekim odası ile direkt bağlantılı olmalıdır.

Başhekim yardımcısı odaları : Başhekim yardımcılarından biri poliklinik ile bağlantılı, diğer başhekime yakın birer kişilik çalışma odası, beş kişilik oturma köşesi olmalı, wc, lavabo düşünülmelidir.

Başhemşire odası : İdarede bulunan başhekim yardımcısı ile bağlantılı bir kişilik büro düzeninde, wc, lavabolu olmalıdır.

Başhemşire yardımcısı odası : Girişe yakın oturma ve yatma imkanlı wc, duş, lavabolu olmalıdır.

Hastane müdürü odası : Başhekime yakın bir kişilik büro düzeninde idare bürosu ile bağlantılı, duş, wc, lavabolu olmalıdır.

Hastane müdür yardımcısı odası : Çalışma masalı, dosya dolaplı olmalıdır.

İdare büro, ayniyat, arşiv, evrak memuru : Çalışma masalı, dosya dolaplı olmalıdır.

Muhasebe bürosu : Çalışma masalı, dosya dolaplı olmalıdır.

Mutemet odası + gişe

Mutemet büro + arşivi : Mutemetle bağlantılı olmalıdır.

Döner sermaye merkez bürosu : Çalışma masalı, dosya dolaplı olmalıdır.

Sayman odası

Döner sermaye veznesi

İstatistik ve dokümantasyon odası

İdareci odası

Nöbetçi memur odası : Wc-lavabolu, poliklinik ve acile yakın düşünülmelidir.

Nöbetçi şef doktor odası : Polikliniğe yakın, çalışma masalı, yatma imkanlı ve lavabolu olmalıdır.

Arşiv :

a) İdare arşivi

b) Genel arşiv

c) Arşiv memurları bürosu

Wc-lavabo, duş : Kadın ve erkek personel için ayrı ayrı yeteri kadar olmalıdır.

Yeteri kadar temizlik odası

Çay ocağı

Temizlik ekip odası

C.Anabilim dalı başkanı ve yardımcıları :

Bu bölüm anabilim dalı başkanı ve yardımcılarının çalışma yeri olup sakin bir yerde ancak polikliniklere yakın düzenlenmelidir.

Anabilim dalı başkanı odası, anabilim dalı başkanı yardımcısı odası ve büro mekanları olmalıdır.

- POLİKLİNİK

Poliklinik esas olarak dışarıdan gelecek hastaların hizmetinde olacaktır. Hastalar ilgili oldukları birimlere buradaki ilk muayene odasından sevk edilecektir. Gerektiği hallerde iç hasta da poliklinikten faydalanacaktır.

A.Bütün poliklinklerce ortak kullanılan mekanlar :

Poliklinik giriş holü + Bekleme

Müracaat-Fiş memuru ve vezne (dörder bölmeli) : Girişe yakın, bankolu, 12 kişinin çalıştığı bölüm.

Poliklinik ilk muayene odası : Gerektiğinde hastaların ilk muayenelerinin yapılarak hangi poliklinikte muayene olacağını soracağı doktor çalışma ve mülakat odası bankolu muayene masalı olmalıdır.Bu yazı dwgindir.com tarafından hazırlanmıştır.

Eğitim ve dinlenme odası

Kantin : Polikliniğe gelen hastaların faydalanabileceği oturma alanları da olan yer.

Kadın, erkek wc : Hastalar ve sakatlar için

Kadın, erkek wc : Personel için

Temizlik aletleri deposu : Robot cila makinesi, elektrik süpürgesi vb için.

Temizlik ekip başı odası

Sedye mahalli

B.Ana poliklinik bölümü :

B1-Genel pediatri polikliniği

Müracaat + bekleme (50 kişilik)

Genel pediatri anabilim dalı başkan odası

Hemşire hazırlık ve tartı odası : Hastanın ilk önce burada işlemleri tamamlanarak bilahare muayenesi yapılır. Her 4 muayeneye 1 hemşire olmak üzere lavabolu düşünülmelidir.

Muayene odası : Muayene masalı, lavabolu, soyunma bankolu olmalıdır.

Müdahale odası : Lavabolu olmalıdır.

Laboratuar : İç içe geçmeli, CBC, idrar ve parazitoloji olmak üzere 3 bölümden oluşmalıdır.

B2-Sosyal pediatri polikliniği

Poliklinik bölümünde sağlıklı çocukların geleceği düşünülerek ayrı bir yerde düzenlenmalidir.

Müracaat-bekleme

Aşı odası : Tezgahlı, lavabolu, buzdolaplı düşünülmelidir.

Hemşire hazırlık odası

Doktor muayene odası : Muayene masalı, lavabolu düşünülmelidir.

Diyetisyen odası : Büro düzeninde olmalıdır.

İshal ve oral rehidrasyon odası : Tedavi ve eğitim ile birlikte, lavabolu düşünülmelidir.

Hasta yatak odası : Çok kısa bakım için, 1 yatak, muayene masalı, 1-2 koltuk düşünülmelidir.

Hemşire odası : Hasta yatağını görecek ofis niteliğinde, bankolu, buzdolaplı düşünülmelidir.

B3- Sosyal acil poliklinik

Acil vakaların bekletilmeden alındığı bölümdür. Poliklinikte ilk muayene odasından acil olduğuna karar verilen hasta buradan hemen muayene yapılarak gereği yapılır. Dışarıdan direkt girişi olmalı ve poliklinik ile ilk muayene odası ile bağlantısı sağlanmalıdır. Hastanenin hasta kabul bölümü acil polikliniğine de hizmet vermelidir. Ayrıca ameliyathane, kan bankası ve morg ile yeterli ilişki kurulmalıdır.Bu yazı dwgindir.com tarafından hazırlanmıştır.

Poliklinik fiş veznesi

Müracaat + kayıt odası

Nöbetçi memur odası

Muayene odası : Muayene masalı, soyunma bankolu, lavabolu düşünülmelidir.

Müşahade odası : En az 6 yataklı düşünülmelidir.

Küçük müdahale ve pansuman odası : Ameliyat masalı, lavabolu, malzeme dolaplı düşünülmelidir.

Acil doktor odası : Yatma imkanlı, wc, duş, lavabolu düşünülmelidir.

B4-Bulaşıcı hastalıklar polikliniği

Poliklinikteki ilk muayene odasından hasta bu bölüme direkt olarak hemen kabul edilir.

Muayene odası : Muayene masalı, soyunma bankolu, lavabolu düşünülmelidir.

Müdahale odası : Müdahale masalı, soyunma bankolu, lavabolu düşünülmelidir.

Yeteri kadar wc, lavabo düşünülmelidir.

C.Yan poliklinikler :

Polikliniklerle irtibatlı, ancak poliklinikten ayrı olarak düzenlenmelidir.

C1-Endokrin ve metabolizma polikliniği

Uzman doktor odası : Lavabolu düşünülmelidir.

Muayene odası : Muayene masalı, lavabolu düşünülmelidir.

Test odası : İç içe geçmeli 2 bölümlü olarak düşünülmelidir.

C2-Noroloji polikliniği

Uzman doktor odası : Lavabolu düşünülmelidir.

Muayene odası : Muayene masalı, lavabolu düşünülmelidir.

E.E.G odası : İç içe geçmeli 2 oda, beyin elektrosu çekilecek, ses yalıtımlı olacaktır.

E.M.G odası : Adale elektrosu çekilecek, ses yalıtımlı olacaktır.

C3-Onkoloji polikliniği

Uzman doktor odası : Lavabolu düşünülmelidir.

Muayene odası : Muayene masalı, lavabolu düşünülmelidir.

Küçük müdahale ve tedavi odası : Müdahale masalı, soyunma bankolu, lavabolu düşünülmelidir.

Labaratuvar : Hemotojoji ile ortak kullanılacaktır.

C4-Hemotoloji polikliniği

Uzman doktor odası : Lavabolu düşünülmelidir.

Muayene odası : Muayene masalı, lavabolu düşünülmelidir.

Küçük müdahale ve tedavi odası : Müdahale masalı, soyunma bankolu, lavabolu düşünülmelidir.

C5-Nefroloji polikliniği

Uzman doktor odası : Lavabolu düşünülmelidir.

Muayene odası : Muayene masalı, lavabolu düşünülmelidir.

Küçük müdahale ve tedavi odası : Müdahale masalı, soyunma bankolu, lavabolu düşünülmelidir.

C6-Kardiyoloji polikliniği

Uzman doktor odası : Lavabolu düşünülmelidir.

Muayene odası : Muayene masalı, lavabolu düşünülmelidir.

Ekokardiyografi odası

EKG

C7-Alerji polikliniği

Uzman doktor odası : Lavabolu düşünülmelidir.

Muayene odası : Muayene masalı, lavabolu düşünülmelidir.

Test ve aşı odası

C8-Psikiyatri polikliniği

Uzman doktor odası : Lavabolu düşünülmelidir.

Muayene odası : Muayene masalı, lavabolu düşünülmelidir.

Psikolog odası

Test odası : Tek yönlü aynalı, uzman doktor odası ile irtibatlı olmalıdır.

C9-Diş ünitesi

Doktor ve tedavi odası

- HASTA KABUL SERVİSİ

Hastaneye yatması lüzumlu görülen hastaların poliklinik, idare, hasta kabul, yatak ünitesi yolunu izleyecekleri göz önüne alınarak düzenlenmelidir.

Bekleme

Hasta kabul servisi : Çalışma masalı, dosya dolaplı, beklemeden banko ile ayrılmış olarak düşünülmelidir.

Sosyal hizmetler bürosu

- TEŞHİS ÜNİTELERİ

Gerek hastanede yatan, gerekse ayakta tedavi görecek hastalara (dış hasta) hizmet verecektir. Dış hasta bu bölüme başhekim yardımcısı ve döner sermayeden geçerek ulaşacaktır. Bu yazı dwgindir.com tarafından hazırlanmıştır. Gerek hastalar ve gerekse personel için yeteri kadar wc-lavabo, temizlik odası düşünülmelidir.

A.Röntgen üniteleri :

Bekleme iç ve dış hasta için

Müracaat-sonuç alma : Bekleme ile bankoyla ayrılmış olmalıdır.

Doktor odası

Kumanda odası : Kumanda masası bulunacaktır.

Röntgen odası : 4 adet düzenlenecek, her birinde soyunma bankosu bulunacak, hastaların icabında sedye ile gelebilecekleri göz önüne alınacaktır. Havalandırılması sağlanacaktır. Kumanda tablası bulunacaktır.

Lavman odası : Röntgen odalarından biri irtibatlı ve 1 alaturka wc ve lavabosu olmalıdır.

Ultrasonografi odası

Röntgen soyunma odası : Personel için soyunma dolaplı, kadın ve erkek için ayrı ayrı olmalıdır.

Teknisyen odası : Büro düzeninde olmalıdır.

Film okuma odası : Doktor odası arşiv ile irtibatlı olmalıdır.

Film arşivi

Karanlık oda : Karanlık ve aydınlık bölümleri olmalı, film alışveriş dolabı vasıtası ile röntgen odaları ile irtibatlı ve film arşivi ile ilişkili, havalandırmalı olmalıdır.

Personel için yeteri kadar wc-lavabo, temizlik odası olmalıdır.

Bilgisayarlı tomografi odası : İç içe geçmeli 3 oda tarzında düzenlenmelidir.

Tomografi bölümü

Bilgisayar bölümü

Kurutma odası

- LABARATUVARLAR BÖLÜMÜ

A.Labaratuvarlarca ortak kullanılan mekanlar :

-Bekleme

Müracaat ve kayıt : Beklemeden banko ile ayrılmış, iki kişilik büro düzeninde olmalıdır.

Numune alma ve tartı mahalleri : Kan, idrar, gaita alma lavabolu olmalıdır.

Sterilizasyon ve yıkama

Personel wc-lavaboları : Kadın ve erkek olmak üzere.

Hasta ve sakatlar için wc-lavabolar

B.Biokimya labaratuvarları :

Müracaat ve kayıt, sonuç verme

Uzman doktor odası : Laboratuar ile bağlantılı olmalıdır.

Laboratuar

Ria laboratuarı

Anabilim dalı başkanı odası

Hemşire odası

Elisa laboratuarı : Kan tahlillerinin yapıldığı özel lab.

Reaktif deposu

Laborant odası

C.Mikrobiyoloji – Bakterioloji labaratuvarları :

Müracaat ve kayıt, sonuç verme

Uzman doktor odası : Laboratuar ile bağlantılı olmalıdır.

Laboratuar : İç içe geçmeli 2 oda tarzında düzenlenmelidir.

Depo

Kültür odası

Hemşire odası

Kan alma salonu

Santrifüjleme ve tevzii odası

Kan kabul kayıt

Anabilim dalı başkanı odası

Laborant odası

D.Patoloji labaratuvarı :

Bekleme ve kayıt

Uzman doktor odası : Büro düzeninde, lavabolu olmalıdır.

Teknisyen odası

Labaratuvar

Parça kabul ve sonuç alma odası : Bankolu, parça hazırlama ile direkt bağlantılı olmalıdır.

Parça hazırlama

Mikroskopi odası : Tezgahlı, eviyeli, dolaplı olmalıdır.

Hemşire odası

Depo

E.Eczane :

Yalnız hastanede yatan hastalara hizmet edecektir.

İlaç tevzii mahalli

Başeczacı odası

Eczacılar odası

Hazır ilaç günlük deposu

Tıbbi malzeme deposu

İlaç deposu

Pamuk  deposu+ serum deposu

F.Eğitim birimi :

Her kattaki hasta bakım ünitelerinin yöneticileri için ünite dışında aşağıdaki mahaller düzenlenmalidir.

Anabilim dalı başkanı odası (Her ünite için)

Anabilim dalı başkanı yardımcısı odası (Her ünite için)

Dinlenme odası : Hasta katı girişinde bakım üniteleri dışında refakatçiler için düzenlenmelidir.. Kadın, erkek wc-lavabolu olmalıdır.

G.Hasta bakım üniteleri :

En az 25’er yataklı toplam 7 hasta bakım ünitesinden oluşmalıdır.

2 adet tip çocuk bakım ünitesi : Bir adeti cerrahi olarak ayrılmalıdır.

2 adet tip süt çocuğu bakım ünitesi : Bir adeti cerrahi olarak ayrılmalıdır.

1 adet  süt çocuğu yoğun bakım ünitesi

1 adet  yeni doğan ve prematüre bakım ünitesi

1 adet  bulaşıcı hastalıklar yoğun bakım ünitesi

Bu yazı dwgindir.com tarafından hazırlanmıştır.

G1-Tip hasta bakım ünitesi

G1-A-1.Tip hasta bakım ünitesinde bulunacak hizmetler

Baş asistan odası

Nöbetçi doktor odası : Yatma imkanlı, wc-duş, lavabolu olmalıdır.

Muayene odası : Muayene masalı, lavabolu olmalıdır.

Müdahale odası

Hemşire istasyonu : 2 hemşirenin çalışabileceği ebatta ve bakım ünitesine hakim, bütün hasta yatak odalarını kolaylıkla görebileceği bir mahalde düzenlenmelidir. Banko ile ayrılacak ve bir tezgahı, ilaç deposu, çalışma masalı, dolap ihtiva eden hemşire odası ile ilişkili olmalıdır.

Servis hizmetlileri soyunma ve giyinme odası

Hemşire malzeme deposu

Temiz çamaşır deposu : Hemşire istasyonuna yakın bir yerde olmalıdır.

Kat labaratuvarı : Tezgahlı, lavabolu, dolaplı

Temizlik aletleri mahalli : Temizlik aletlerinin muhafaza edildiği ve bir paspas yıkama eviyesinin bulunduğu wc’li mahal olmalıdır.

Ördek sürgü temizleme ve muhafaza odası : Ördek temizlemek için bir wc, eviye ve sterilizasyon aleti ile bir raf olmalıdır.

Oyun ve yemek salonu : Çocukların oturup oyun oynayacakları yer olarak düşünülmelidir.. Servis için kullanılacaktır.

Kat ofisi : Yemek salonu ile ilişkili olmalıdır.

Sedye mahalli

Kadın erkek personel için wc-lavabo

Kadın erkek hastalar için wc-lavabo

G1-B-2.Tip hasta bakım ünitesi yatak odaları

5 adet 1 Kişilik oda (Duş, wc-lavabo)

4 adet 2 Kişilik hasta yatak odaları (Duş, wc-lavabo)

3 adet 4 Kişilik hasta yatak odaları (Duş, wc-lavabo)

Refakatçi dinlenme odası (Kadın/Erkek Duş, wc-lavabo)

G2-Süt çocuğu hasta bakım ünitesi

2.Tip hasta bakım ünitesi yatak odaları

Baş asistan odası (Lavabolu)

Nöbetçi doktor odası (Yatma imkanlı, wc-duş, lavabolu)

Muayene odası (Muayene masalı, lavabolu)

Müdahale odası

Servis hizmetleri soyunma-giyinme odaları

Hemşire istasyonu : Doktor, hemşire el yıkama, maskeleme yeridir. Hemşirenin çalıştığı bu bölümde bebek odasına görüş sağlanmalıdır.

Süt ve mama mutfağı + ofis

Emzirme odası (Lavabolu)

Temiz çamaşır mahalli

Temizlik aletleri mahalli

Bebek banyosu (2 küvetli)

Hemşire malzeme deposu

Tek kişilik hasta yatak odası (Wc, duş, lavabolu olacak, koridordan camlı bölme ile ayrılmış ve koridordan direkt girişi olmayan bir mahal olarak düşünülecek, doktor ve personelin el yıkaması için asepsi mahalli olacaktır.)

5 Kişilik hasta yatak odaları (Wc, duş, lavabolu olacak, koridordan camlı bölme ile ayrılmış ve koridordan direkt girişi olmayan bir mahal olarak düşünülecek, asepsi mahalli olacaktır.)

Refakatçi dinlenme odası (Kadın/Erkek Duş, wc-lavabo)

G3-Süt çocuğu yoğun bakım ünitesi

Baş asistan odası (Lavabolu)

Nöbetçi doktor odası (Yatma imkanlı, wc, duş, lavabolu)

Muayene odası (Muayene masalı, lavabolu)

Müdahale odası

Servis hizmetlilerinin soyunma-giyinme odası

Hemşire istasyonu (Doktor, hemşire el yıkama, maskeleme yeridir. Hemşirenin çalıştığı bu bölümde bebek odasına görüş ve geçiş sağlanacaktır.)

Çamaşır mahalli

Temizlik aletleri mahalli

Bebek banyosu (2 küvetli)

Hemşire malzeme deposu

10 Kişilik bebek yatak odası (Moniterize oda)

5 Kişilik bebek yatak odası

Refakatçi dinlenme odası (Kadın/Erkek Duş, wc-lavabo)

Süt ve mama mutfağı

NOT: Yatak odaları koridordan camlı bölme ile ayrılmış olmalıdır.

G4-Yeni doğan ve prematüre bakım ünitesi

Prematüre bakım ünitesi yeni doğan hasta bakım ünitesi içinde camlı bölme ile ayrılmış bir ünite olarak düzenlenmelidir.Bu yazı www.dwgindir.com tarafından hazırlanmıştır.

Hasta kabul odası

Baş asistan odası (Lavabolu)

Nöbetçi doktor odası (Yatma imkanlı, wc, duş, lavabolu)

Steril elbise değiştirme odası (Bu bölümde ikinci bir kapı ile servis içine girilmelidir. Kadın- Erkek wc, lavabolu)

Eğitim odası (Servis dışında planlanmalıdır.)

Emzirme odası (Servis dışında planlanmalıdır.)

Hemşire istasyonu (1 Adedi yeni doğan servis diğeri prematüre servis için olmak üzere, burada doktor hemşire el yıkama ve maskeleme yeri bulunacaktır. Hemşirenin çalıştığı bu bölümde bebek odalarına geçiş sağlanacaktır.)

Fototerapili bebek yatağı (Lavabolu)

Bebek yatağı (Lavabolu)

(Yataklar bokslarda düzenlenecek ve bez değiştirme bankosu bulunacaktır. Koridordan tarafında sabit camlı pencere h=1.10 m. den sonra başlayacaktır.)

Exchange odası (Kan değiştirme odası)

Bebek yıkama bölümü (2 küvetli)

Mama mutfağı

Prematüre servisi (Yeni doğan hasta bakım ünitesi bir yerde camlı bölme ile ayrılmış ayrı bir ünite olarak düzenlenmelidir.)

Kot yatak

Küvez odası

Refakatçi dinlenme odası (Kadın/Erkek Duş, wc-lavabo)

NOT: Kot ve küvez odası koridor tarafında sabit camlı pencere h=1.10 m. den sonra başlamalıdır.

Mama mutfağı (Tezgahlı, etüv, ocak, lavabo bulunacaktır.)

Laboratuar

Personel wc. , lavabo

G5-Bulaşıcı hastalıklar bakım ünitesi

Giriş (Giriş kontrollü olacaktır.)

Steril elbise değiştirme yeri (Lavabo, wc.li. Kadın ve erkek personel için ayrı ayrı)

Hasta kabul odası

Hasta müdahale

Mama mutfağı + ofis

Hemşire istasyonu

Baş asistan odası (Lavabolu)

Nöbetçi doktor odası (Yatma imkanlı, wc. Duş, lavabolu)

1’er Kişilik yatak odaları (Yataklar bokslarda düzenlenecek ve odalar koridor tarafından h=1.10 m. den sonra sabit camlı, lavabolu olacaktır.)

Refakatçi dinlenme odası (Kadın/Erkek Duş, wc-lavabo)

Ördek sürgü mahalli

Kirli çamaşır mahalli

Temiz çamaşır mahalli

Laboratuvar

Hasta banyoları  (Biri bebek diğeri çocuk banyosu olacaktır.)

Hemşire malzeme deposu

Wc., lavabo  (Çocuk ölçülerinde olacaktır.)

NOT: Hasta ziyaretleri için ünite içine girmeden çocuk bokslarını camlı bölmeden görebilecekleri bir çözüm aranmalıdır.

- AMELİYATHANE DEPARTMANI

Birbirleriyle bağlantılı iki bölümden oluşmalıdır. Ameliyathanenin hasta bakım üniteleri ve merkezi sterilizasyon ile ilişkisi sağlanmalıdır.

Hasta yakınları bekleme odası

Giriş – giriş holü ve sedye değiştirme : Steril ve steril olmayan transport arabaları için park yerleri düşünülmelidir. Yarı steril, steril bölge arasında hasta transferi mahalli sedye değiştirilerek yapılacaktır.

Doktor ve yardımcı erkek personel soyunma, duş, wc, lavabo, hazırlık (Doktor ve yardımcısı sırası ile soyunma, duş, giyinme mahallinden geçerek steril bölgeye çıkacaktır.)

Dinlenme odası : Steril bölge içinde 2 ameliyat arasında dinlenilen yer olup, steril bölgede iki bölümde düzenlenmelidir.

Doktor ve yardımcı kadın personel soyunma, duş, wc, Lavabo, hazırlık (Hemşire sırası ile soyunma, duş, giyinme mahallinden geçerek steril bölgeye çıkacaktır.)

Doktor odası : 2 Adet 1’er kişilik büro düzeninde olmalıdır.

Ameliyat hemşiresi : Ameliyathane girişinde giriş ve çıkışı kontrol edecek şekilde yer alan 1 kişilik bankolu mahal olmalıdır.

A.Ameliyathane bölümü :

Aseptik ameliyat salonu (Min. yülseklik 3.50 m. olacaktır.)

Septik ameliyat salonu (Min. yükseklik 3.50 m. olacaktır.)

Doktor el yıkama mahalli (Doktor ve yardımcılarının ameliyathaneye gelmeden önce ve çıktıktan sonra kullandıkları mahaldir. Gruplar halinde düzenlenecektir.)

Hazırlık odası (Herbiri iki ameliyat salonuna hizmet edecek şekilde düzenlenecek, yıkama ve rapid sterilizasyon imkanı olacaktır.) Bu yazı dwgindir.com tarafından hazırlanmıştır.

Anestezi odası

Anestezi ilaç ve alet deposu

Anestezi uzmanları odası (3 Kişilik, anestezi alet ve ilaç deposu ile bağlantılı)

Anestezi teknisyenleri odası

Mobil röntgen odası

Ameliyat cihazları odası

Kirli holü

Kirli ve temiz çamaşır deposu

Ameliyat sonrası uyandırma salonları : Birbirleri ile bağlantılı 2 bölümden oluşacak, üniteler arasında kapı yapılmayacak herbiri 4 uyandırma istasyonu içerecektir. Yatakların başında monitör tesisatı bulunacak, yatakların birbirinden perdelerle ayrılması sağlanacaktır.

B.Yoğun bakım bölümü :

Ameliyathanelerden ayrı giriş düşünülecek olup, ameliyathane ile direkt ilişkili olacaktır.

Giriş – kontrol (Kadın ve erkek steril elbise değiştirme yeri)

Yoğun bakım uzman odası (1 Kişilik büro düzeninde)

Doktor odası (2 Adet birer kişilik büro düzeninde)

Nöbetçi doktor odası (Yatma imkanlı, wc., duş, lavabolu)

Yoğun bakım ünitesi : Araları perde ile bölünebilen en az 10 yataklı bir mahaldir. Ameliyathanelere yakın düzenlenmelidir. Yataklar perde ile ayrılmış olmalı, her yatağın başında monitör tesisatı bulunmalıdır. Ünitede nöbetçi hemşire çalışma bankosu, wc., lavabo, ördek sürgü temizleme muhafaza mahalli olmalıdır.

Steril depo

Temiz – kirli çamaşır deposu

Temizlik odası (Ördek sürgü dolaplı, 1 adet paspas yıkama yeri olacaktır.)

Sedye odası

- MERKEZİ STERİLİZASYON

Ameliyathane departmanı ile yakın ilişkili olmalıdır.

Sterilizasyon uzman odası

Steril olmayan malzeme deposu

Kirli ayırma mahalli

Yıkama ve hazırlık mahalli : Cam eşya, alet, lastik, eşya ve diğer malzeme için.

Ameliyat setleri hazırlama odası : Sterilizasyon ile ilişkili, düşey sirkülasyon holüne banko ile çift taraflı irtibatlı olmalıdır.

Sterilizasyon : Blok sterilizatörlerinin monte edileceği yerdir. Hazırlık mahalli ile irtibatlı olmalıdır.

Araba parkı

- KAN MERKEZİ

Müracaat – bekleme – kayıt

(Müracaat, beklemeden banko ile ayrılacaktır.)

Hemşire istasyonu

Doktor muayene odası (Muayene masalı, lavabolu ve alet dolapları ihtiva edecektir.)

Kan verme ve istirahat odası (Lavabolu)

Kan muayene lab. (Kan verme ve kan deposu ile ilişkili)

Kan muhafaza ve dağıtım odası (Bankolu, cam muhafazalı, buzdolaplı)

Şişe deposu

Teknisyen odası (1 Kişilik büro düzeninde)

- HEMODİALİZ MERKEZİ

Giriş holü

Hasta kabul + müracaat + kayıt

Bekleme

Hasta soyunma – giyinme (Hastanın eşyalarını koyabileceği kilitli dolapları olan bir oda)

Doktor odası + muayene odası

Hemşire istasyonu (Hasta yatak odası içinde lavabolu, ecza dolaplı , bankolu)

Hastabakıcı odası

Müdahale odası

Hasta yatak  odası

Hasta yatak odası (1 yataklı enfeksiyonlu hastalar için)

Yıkama – sterilizasyon

Su tasfiye cihazı odası

Temizlik odası

Malzeme deposu

Wc – lavabo (Kadın – erkek olmak üzere ayrı ayrı yeterli sayıda)

- MORG – OTOPSİ SERVİSİ

Ölü çıkışı  hasta bakım ünitelerinden ve poliklinikten görülmeyecek bir şekilde düzenlenmeli ameliyathaneler ilk yardım ve bakım üniteleri ile ilişkisi göz önüne alınmalıdır.

Otopsi salonu (1 masa , lavabo, tezgahlı)

Ölü yıkama mahalli (Bir masa ve lavabolu)

Soğuk depo  (Ölü  muhafaza için kullanılacak olup, en az 8 adet muhafaza kutusu bulunmalıdır.)

Kompresör (Tabii havalandırmalı)

Tabut vb. deposu (Ölü yıkama ile irtibatlı)

İmam odası (Wc lavabo)

Bekleme ve morg çıkış holü

Personel soyunma wc lavabo, duş (Kadın- erkek için 1’er adet)

- GENEL TESİSLER

A.Yemek salonları :

Doktor ve hemşire yemekhanesi : 75’er kişinin bir defa da yemek yiyebileceği şekilde düzenlenecek olup, self servis sistemi tatbik edilecek, yemek 4-6’şar kişilik masalarda yenecektir.

Memur yemekhanesi : Self Servis sistemi tatbik edilecek  yemek 4-6’şar kişilik masalarda yenecektir.

Ofis ve servis bankosu : Tevzii ve bulaşık yıkama + ana mutfaktan gelen yemeklerin tevziinin yapıldığı bulaşıkların toplanıp yıkandığı mahal.

Dinlenme salonu : Oturma  imkanlı, çay, kahve servisi yapılacaktır.

NOT: Yemekhane girişinde yeteri kadar lavabo temizlik aletleri deposu düşünülmelidir.

B.Mutfak :

Giriş ve tartı mahalli

Mutfak sorumlusu

Diyetisyenler (3 kişi)

Depolar

•       Soğuk depolar + kompresör

•       Kuru erzak  ve sebze deposu

•       Günlük erzak deposu

•       Günlük soğuk depo

Hazırlık bölümü

•       Hazırlık ve temizleme (Sıcak ve soğuk mutfak öncesi)

•       Sıcak mutfak

•       Soğuk mutfak

•       Et, balık, sebze hazırlama

•       Hamur ve ekmek

•       Diyet mutfağı

Kahvaltı mutfağı

Süt mama mutfağı (iç içe 2 bölüm)

Mutfak şefi

Ekmek depolama , kesme

Servis bankosu (Arabalara ayırma)

Bulaşıkhane

•       Kirli bulaşık ( mutfak) istif

•       Temiz bulaşık (mutfak) istif

•       Araba parkı ve yıkama

Müstahdem yemek

Mutfak personeli (kadın-erkek için duş, wc, lavabo soyunma yerleri)

C.Toplantı salonu ve kütüphane :

Seminer, konferans amacı ile kullanılacak film ve projeksiyon imkanı sağlanacaktır.

Giriş

Fuaye

Wc lavabo (Kadın-erkek)

Büfe

Toplantı salonu (200 kişilik oturma imkanlı, kürsü ve perde bulunacaktır.)

Simültane – tercüme boksları  (4 adet)

Konferans hazırlık odası

Projeksiyon,film gösterme ve kumanda odası

Kütüphane (Kitaplar duvarlardaki raflara konacak, ortada kitap bakmaya elverişli bir masa bulunacak, 1 kütüphane memuru olacaktır.) Bu yazı dwgindir.com tarafından hazırlanmıştır.

D.Kafeterya büfe ve satış reyonları :

İç hasta ve ziyaretçi için müştereken kullanılacaktır.

E.Çamaşırhane servisi :

Mekanik havalandırma yapılmalıdır.

Kontrol odası

Bölüm şefi

Kirli çamaşır ayırma mahalli

Yıkama

Temizlik malzemeleri deposu

Kurutma

Dikiş tamiri

Ütü : silindir ve el ütüsü camlı bir bölme ile ayrılacaktır.

Kontrol bölümü

Temiz çamaşır deposu : Bu bölüm ıslak mahallerden ayrılacaktır.

Temiz çamaşır sevk mahalli

Araba park yeri

Personel soyunma wc, lavabo, duş (Kadın-Erkek)

F.Şilte karyola temizleme dezenfekte mahali :

G.Bakım atölyeleri :

Şef odası (Çalışma masalı, dosya dolaplı)

Marangozhane

Boyahane

Elektrik atölyesi ve asansör teknisyenleri odası

Karyola ve aksesuar tamirhanesi

Tıbbi araç tamiri atölyesi

H.Müstahdem yatakhaneleri :

Kadın müstahdem yatakhanesi (Ranzalı, yatak mahalli içinde dolapları olacaktır.)

Yeteri kadar wc., lavabo, duş

Erkek müstahdem yatakhanesi (Yatak mahalli içinde dolapları olacaktır.)

Yeteri kadar wc., lavabo, duş

- TEKNİK MERKEZ

A.Teshin merkezi :

Yakıt olarak sıvı yakıt kullanılır. Yakıt tankları bina dışında gömme olarak yapılmalıdır.

Sıcak su üretici kazanları, buhar kazanları, eşanjör, boyler grupları, kollektör, sirkülasyon pompaları, günlük yakıt tankı.

Soğuk üretici (Chiller Grubu) grupları, sirkülasyon pompaları, kondenser pompaları, kolektör grupları.

Su filtre, pompa, hidrafor, klorlama ve dozlama grupları, su yumuşatma cihazı, yumuşak su deposu, hidraforu, yangın hidraforu, bahçe sulama devresi

Günlük depo

Teknik merkez mühendislik panosu, mühendis ve teknisyen kontrol odaları ve resimhane

Teknik merkez havalandırma santrali egzost aspiratörü, yakıt filtreleme, ısıtma ve depolama istasyonu

(Teknik merkez yüksekliği min.4,80 m olacak taze ve hava egzost olanakları sağlanacak, yapı ile yangın duvarı vasıtasıyla ayrılacaktır.)

Kaloriferci odası

B.Tali santraller :

Lokal klima mahalleri

•       Ameliyathane

•       Yoğun bakım

Havalandırma santralleri

•       Mutfak

•       Çamaşırhane

•       Yemekhane

•       Konferans salonu

•       Giriş ve bekleme holleri

•       Teşhis üniteleri

•       Garaj

•       Doğal olarak havalandırmaya imkan olmayan yerler

C.Merkezi oksijen odası :

Ameliyathane departmanı , yoğun bakım ve ameliyat sonrası bakım ünitelerine boru ile oksijen tevzii tesisatı bir merkezden yapılacaktır.Bu merkezin servis avlusunda ayrı bir girişi olması uygun.Ayrıca bakım ünitelerinde gerekli olduğu vakalarda mobil oksijen cihazı merkezi asansör gruplarından sevk edileceği göz önüne alınarak oksijen merkezine sirkülasyon çekirdeğine yakın bir yerde düzenlenmelidir.Yangına karşı önlem alınmalıdır.

D.Vakum santrali :

E.Genel depo ve anbarlar :

F.Jeneratör ve trafo merkezi :

Ölçü – trafo ünitesi

Ana tablo odası

Jeneratör

G.Gömme betonarme su deposu :

2×250 tonluk gömme su deposu olmalıdır.

H.Çöp toplama ve yıkama tesisi :

Hastane çöplerinin bir yerde toplanarak yakılacağı mahaldir. Dışarı ile ilişkisi olmalıdır.

I.Otopark ve garaj :

Nöbetçi şoför odası (Wc, duş, lavabolu)

Alet deposu

Şoförler odası

Garaj (4 arabalık)

Açık otopark : Hastane personeli ve ziyaretçi için olmak üzere arsanın uygun yerinde en az 80 arabalık olmalıdır.

J.Personel soyunma, duş wc’leri :

100 kadın ve 100 erkek personel için soyunma düşünülmelidir.

- SIĞINAK

Yönetmelik gereği toplam inşaat alanının %0,030’u olarak düşünülmelidir.

Bu yazı www.dwgindir.com tarafından hazırlanmıştır.Lütfen sayfayı kaynak göstermeden paylaşmayınız.

Bir önceki yazımız İş merkezi ihtiyaç programı hakkında bilgiler vermektedir.

Dosya ile ilgili soru veya yorumlarınızı buraya yazabilirsiniz.