Çocuk hastanesi projesi

Autocad Dwg Proje / Çizim Adı : Çocuk hastanesi projesi

Dwg Açıklaması : Çocuk Hastanesi Projesi tasarlanırken;arazi,iklim,toplumsal koşullar gibi birbirinden farklı pek çok etkenin ihtiyaçlarının tek bir yapıda çözülmesi amaçlanmıştır.Tasarımda,yatayda ve düşeyde aynı aks sistemi kullanılarak klinik ve poliklinikler belirli bir düzen içerisinde planlanmıştır.Bunun yanı sıra çevresel ulaşım ağları ve iklimsel veriler göz önün de bulundurularak vaziyette klinik ve poliklinikler güneşten en fazla yararlanacak şekilde tasarlanmıştır.

Değişik hizmetler veren birimler,alışılmış hastane kalabalığının eritildiği açık bir sirkülasyon alanıyla birbirinden ayrılmış ve yatak birimlerinin,polikliniklerin yoğun ve gürültülü ortamından uzaklaştırılması sağlanmıştır. 

Hastane çalışanları,hastalar ve ziyaretçiler için çalışma,muayene ve ziyaret saatleri dışında temel gereksinmelerini giderebilecekleri ve hastane ortamını yumuşatan sıcak ve cazip mekanlar yaratılmaya çalışılmıştır.Tüm bunlar için projede poliklinikler,günlük müdahale merkezi ve kafeteryaya yer verilmiştir.Ayrıca çocukların oynayabileceği mekanlarda yaratılmıştır.

Dış ve iç hasta ağırlıklı olarak hizmet verecek binada;ana poliklinik,yönetim,acil,personel,konferans salonu,kapalı garaj,morg ve tıbbi atık, kan merkezi ve servis girişi olmak üzere 10 adet giriş bulunmaktadır.

Bodrum,zemin,birinci kat ve ayrıca beş kattan oluşan yapının bodrum katında,teknik servisler,mutfak,morg,radyoloji,sığınak,kapalı garaj,çamaşırhane bölümü,genel arşiv,klima ve havalandırma santralleri,tamir atölyeleri,elektrik bölümleri,merkezi vakum ve oksijen dairesi,atık deposu ve genel depolar yer almaktadır.Ayrıca bodrum katta üç giriş yer almakta;morg ve tıbbi atık girişi,servis girişi (mutfak ve diğer birimlere hizmet için) ve kapalı garaj girişi bulunmaktadır.

Zemin katta;idare,hasta kabul,poliklinik,acil servis ve laboratuarlar,yemekhane,yoğun bakım kliniği,sağlık kurulu,yönetim arşivi,kütüphane ve kan merkezi birimleri bulunmaktadır.Bunun yanı sıra yönetimle ilişkili konferans salonunu ve seminer birimleri yer almaktadır.

1. katta;hasta yoğun bakım servisleri,ameliyathane,yönetimin ve polikliniklerin bir kısmı,eczane,kafe ve merkezi sterilizasyon planlanmıştır.

2. 3. 4. 5. katlarda ise;hasta yatak servisleri ve müşterek kullanım birimleri yer almıştır.

Bina dört ana bloktan oluşmaktadır,bununla beraber ısı merkezi de hastane dışında düşünülmüştür.Kütle yaklaşımları,bina konumu ve yönelimi en etkin şekilde yararlanmaya imkan verecek çerçevede planlanmıştır.

Proje İçerik Dili : Türkçe

Dosya Uzantısı : dwg

Autocad Versiyonu : Autocad 2007

Çizgi Kalınlıkları : Projede çizgi kalınlıkları kullanılmıştır

Tefriş elemanları : Hastane tefriş elemanları çizimleri var

Kat Planı Sayısı : 5 Kat hastane plan çizimi var

Kesit Sayısı : 7 Kesit çizimi var

Cephe Görünüş Sayısı : 4 Cephe çizimi var

Vaziyet Planı Çizimi : 1 adet çocuk hastanesi vaziyet planı çizimi var

Detay Çizimi : Detay çizimi yok

dwgindir

Giris yapmalisiniz

Dosya ile ilgili soru veya yorumlarınızı buraya yazabilirsiniz.