Belediye hizmet binası ihtiyaç programı

BELEDİYE HİZMET BİNASI İHTİYAÇ PROGRAMI

A. BELEDİYE HİZMET BİNASI BİRİMLERİ

a.1. Giriş mekanı

a.2. Başkanlık

a.2.1. Başkanlık makamı

a.2.2. Özel kalem müdürlüğü

a.2.3. Başkan yardımcıları

a.2.4. Başkan danışmanı

a.2.5. İç denetçiler odası

a.2.6. İhale birimi

a.3. Belediye meclisi

a.4. Encümen salonu

a.5. Yazı işleri müdürlüğü

a.6. Hukuk işleri müdürlüğü

a.7. İnsan kaynakları ve eğitim müdürlüğü

a.8. Kültür ve sosyal işler müdürlüğü

a.9. Basın yayın ve halkla ilişkiler müdürlüğü

a.10. Sağlık işleri müdürlüğü

a.11. Veteriner hizmetleri müdürlüğü

a.12. Mali hizmetler müdürlüğü

a.13. Destek hizmetleri müdürlüğü

a.14. Emlak ve istimlak müdürlüğü

a.15. İmar ve şehircilik müdürlüğü

a.16. Plan ve proje müdürlüğü

a.17. Fen işleri müdürlüğü

a.18. Su ve kanalizasyon müdürlüğü

a.19. Park ve bahçeler müdürlüğü

a.20. Çevre temizlik işleri müdürlüğü

a.21. Bilgi işlem müdürlüğü

a.22. Ulaşım (trafik) müdürlüğü

a.23. Zabıta müdürlüğü

a.24. Kent konseyi

a.25. İki adet rezerv birim

a.26. Genel tesisler

a.26.1. Yemek salonu ve kafe

a.26.2. Sanat galerisi ve kitaplık

a.26.3. Kafe

a.26.4. Mescit

a.26.5. Servisler

a.26.6. Teknik servisler

a.26.7. Sığınak

a.26.8. Açık otopark

B. SOSYAL,KÜLTÜREL VE TİCARİ BİRİMLER

b.1. Çocuk kulübü

b.2. Spor merkezi

b.3. Nikah salonları (200 + 400 kişilik iki salon)

b.4. Çok amaçlı salon

b.5. Ticari birimler

b.6. Market

C. OTOPARK

D. AÇIK ALANLAR

BELEDİYE HİZMET BİNASI PROGRAMI:

a.1. Giriş mekânı

Bu alan vatandaşın doğrudan hizmet aldığı ve herkese açık mekânları içermelidir. Belediye hizmetlerinin şeffaflığını yansıtmalı, çalışanların düzenli hizmet verebileceği şekilde tasarlanmalı ve vatandaşın hizmete en hızlı ulaşabileceği şekilde düzenlenmelidir. Danışma ve bilgi edinme hizmetleri yanında, çözüm merkezi, engelli koordinasyon merkezi, vezneler ve veznelerle ilgili birimler, kütüphane bağlantıları bu alandan kurulmalıdır. Ayrıca bekleme, sergileme ve duyuru gibi gereksinimlere de olanak tanımalıdır.Bu yazı dwgindir.com tarafından hazırlanmıştır.

-Danışma

-Zayıf akım odası (santral, izleme, kontrol, güvenlik, müzik, anons v.b.)

-Halkla ilişkiler (çözüm-koordinasyon merkezi)

-Engelli koordinasyon merkezi

-Su tahakkuk ve su abone şefliği (1 şef, 4 personel, 12 vezne)

-Emlak tahsilatı (1 şef ve 4 personel, 8 vezne)

Danışma:

Belediyeye girildiğinde bu alan ile karşılaşılacaktır. Ayrıca giriş kimlik kontrolü ve güvenlik de bu bölümde yer alacaktır. Bu alan kısa süreli bekleme ve belediye çalışanlarının ziyaretçi kabul noktası olarak da düşünülmelidir.

Çözüm-koordinasyon merkezi:

Çözüm masanın ana hedefi vatandaşın, belediye birimlerini dolaşmadan en kısa zamanda hizmet almasını sağlamaktır. Gelen talepler ilk olarak burada kabul edilecek ve işlemleri ilgili birimden takip edilecektir.

Bu birim, vatandaş ile çalışanın bireysel olarak eşit seviyede ve yüz yüze iletişim kurabileceği şekilde olmalıdır. Bu yazı dwgindir.com tarafından hazırlanmıştır. 5 personelle banko sistemi ile hizmet verecek olan bu birimde 40-45 kişilik numaralı bekleme sistemi düşünülmelidir. Ayrıca vatandaş belediye tanıtımı amaçlı broşür, yayın, yerel gazeteler, ilgili duyurular, afi şler gibi materyalleri de bu alandan alabilmelidir.

Engelli koordinasyon merkezi:

Belediyenin engelliler ile ilgili tüm hizmetleri ve organizasyonları bu birim tarafından yapılacaktır. Bu birim, 2 engelli personelin çalışacağı ve girişte ya da girişe yakın kısımda herkesin kolaylıkla ulaşabileceği, oturma ve kayıt düzeninin sağlanabileceği bir bölüm olmalıdır.

Vezneler:

Kolay ulaşılabilen, numaralı bekleme sistemi ile çalışan, bağımsız 15 birim olarak düşünülmelidir. Vezneler tahakkuk servisi ile doğrudan ilişkili olmalıdır. Vezne ve çalışan sayıları ile ilgili bilgiler ve diğer özellikleri mali hizmetler müdürlüğü ihtiyaç programında tanımlanmıştır.

a.2. Başkanlık

Bu bölümde bulunan mahaller başkanlık makamı ile yakın ilişkilidir.

a.2.1. Başkanlık makamı

Bu üç bölüm birbiri ile bağlantılı düşünülmeli ve sekretaryanın hakim olabileceği şekilde tasarlanmalıdır. Başkanlık makamı ve özel kalem müdürlüğü girişinde (ya da buraya yakın uygun alanlarda) belediye yatırımlarının gösterilebileceği ve belediyeye sunulan hediyelerin sergileneceği bir alan olmalıdır. Başkanlık makamı için ayrı bir protokol girişi planlanmalıdır.

-Makam odası (Başkanlığa gelen ziyaretçilerin (10-15 kişi) ağırlanacağı ve resmi kabullerin yapılacağı düşünülmelidir.

Ayrıca çok özel hediyeler ile birlikte başkanlığa  verilen plaket ve ödüllerin de sergileneceği bir bölüm bulunmalıdır.)

-Özel Çalışma odası (6-8 kişilik toplantıların da yapılacağı bir çalışma odası olacaktır. Burada günlük çalışmalar yürütülecektir. Çalışma odası, ziyaretçi sirkülasyonundan etkilenmeyecek, sakin ve düzenli bir çalışma yapmaya imkan vermelidir. Çalışma odası belediye işleyişine hakim bir noktada olmalı ve odaya hem makamdan hem de sekretaryadan geçiş imkanı vermelidir.)

-Dinlenme odası (Çalışma odası ile bağlantılı düşünülmelidir.

Dinlenme bölümünde bir WC ve duş bulunmalıdır.)

-Toplantı odası (Gerektiğinde toplantı yapılabilecek, gerektiğinde makamda yapılacak sunum vb. faaliyetlerin gerçekleştirilebileceği 15-20 kişilik toplantı odası olacaktır. İçinde TV, projeksiyon gibi teknik donanım bulunacak ve çalışma odası, sekretarya ile bağlantılı düşünülmelidir.)

-Başkan Vekili

-Danışman (2 kişinin çalışabileceği bir oda, Özel Kalem Müdürlüğü ile birlikte düşünülmelidir.)

a.2.2. Özel kalem müdürlüğü

Özel kalem müdürlüğü, belediye başkanı’nın randevu, toplantıları ve görüşmelerini düzenler, iş gezileri ile ilgili her türlü programı yapar. Başkanlığa en yakın birimdir. Bu nedenle makama yakın bir yerde konumlandırılması gerekmektedir.

-Müdür (başkan odası ve sekreter odası ile doğrudan ilişkilidir.)

-Başkanlık sekretaryası (başkan ve özel kalem müdürü için toplam 4 sekreterin çalışacağı bir oda olarak düşünülmelidir.)

-Müdürlük kalemi (2 kalem memuru çalışacağı düşünülmelidir.)

-Protokol ve dış ilişkiler şeflikleri (2 şef ve 2 personel çalışacağı düşünülmelidir.)

-Görüşme ve bekleme odası (sekretarya ile birlikte olmalı ancak ilişkili olmalıdır. bekleme odasında aynı anda 15 kişi bekleyebilecek şekilde düşünülmelidir.)

-Çay odası (başkanlığa özel olacak şekilde düşünülmelidir. burası iki hizmetli sürekli olarak bulunacak şekilde düşünülmelidir.)

-Şoför ve koruma odası (3 personel çalışacak şekilde düşünülmelidir.)

-Wc (başkanlık misafirleri ve ziyaretçilerin kullanacağı tuvaletler düşünülmelidir.)

-Depo (başkanlığa ait depolanması gereken malzemelerin düzenli biçimde saklanabileceği bir depo olmalıdır. Müdürlük kalemi ile ilişkili çözülmelidir.)

a.2.3. Başkan yardımcıları

-Başkan yardımcısı (4-6 kişi ağırlama kapasiteli bir makam odası çözülmelidir.)

-Sekreter (4 sekreter, 8’er kişilik bekleme kapasiteli çözülmelidir.)

-Toplantı odası (Başkan yardımcılarına hizmet verecek şekilde düşünülmelidir.)

-Wc (Başkan yardımcılarının kullanımı için çözülmelidir.)

a.2.4. Başkan danışmanlığı

-Başkan danışmanı

-Sekreter

a.2.5. İç denetçiler odası

Birimlere bağlı olmayan bağımsız bölümdür.

-İç denetçiler Bu yazı www.dwgindir.com tarafından hazırlanmıştır.

-Toplantı odası

a.2.6. İhale birimi

-İhale yetkilisi

-Personel odası

-Toplantı salonu

a.3. Belediye meclisi

Meclis bir “kent parlamentosu” niteliğinde düşünülmeli, içeriği ve temsili niteliği de bu anlamda değerlendirilmelidir.

Giriş ve fuaye:

Meclisin fuayesi başkanlık bölümü ile ilişkilendirilmelidir. Bu anlamda, 100 kişilik kokteyl ve sergi amaçlı kullanılacak mekânda vestiyer, servis birimi yer almalıdır.

Meclis toplantı salonu:

80 üyeli genel kurul’un görüşmeler yaptığı ve kararlar ürettiği bu mekân, 90 kişilik dinleyici kapasitesinde olmalı, basın için 20 ve özel davetliler için 10 kişilik yer ayrılmalıdır. Bu yazı dwgindir.com tarafından hazırlanmıştır. Başkanlık kürsüsü önünde kâtiplerin yer alacağı, grupların ayrışık düzende oturabileceği göz önünde bulundurulmalıdır.

Salon görsel-işitsel yayın yapılabilecek biçimde donatılmalı, bir projeksiyon odası ve kontrol odası, 1 adet anında çeviri odası bulunmalıdır. Meclis üyeleri ve dinleyici girişleri ayrı olarak düzenlenmelidir.

-Meclis toplantı salonu

-Projeksiyon, kontrol ve simültane çeviri

-Toplantı salonu (komisyon ve grup toplantıları için)

-Fuaye, vestiyer ve wc

a.4. Encümen salonu

Encümen “belediye hizmetlerini yürütme kurulu” anlamında düşünülmelidir. Başkan dışında 6 üyesi vardır. Toplantılara 2 raportör katılmaktadır. Encümen salonu’nda masa etrafında toplantı düzeni tercih edilmektedir, izleyiciler için ayrı bir yer düşünülmelidir. Raportörler toplantılar dışında görevlerini yazı işleri sekretaryası’nda yürütürler. Encümen salonu 20 kişilik toplantı ve 30 kişilik dinleyici kapasitesi ile gerektiğinde ihale odası olarak da kullanılabilmelidir.

-Encümen salonu (encümen üyeleri ve raportör için, 20 kişilik, u masa düzeninde, 20 kişi kapasiteli izleyici oturma yerleri ile gerektiğinde ihale salonu ve iç etkinliklerde de kullanılmaktadır.)

a.5. Yazı işleri müdürlüğü

Meclis, encümen, meclis komisyon çalışmalarını izler, bu konulardaki kararları yazar, ilgili birimlere iletir, yazışmaları arşivler, belediyeye gelen tüm evrakları ilgili birimlere ulaştırır.

-Müdür

-Toplantı odası

-Gelen evrak ve günlük arşiv odası

-Encümen ve meclis kalemi (meclis konuşmaları yazılı hale getirilir ve arşivlenir (cd ve kasetler).

-Ölçü ayar memurluğu (zemin katta çözümlenmelidir.)

a.6. Hukuk işleri müdürlüğü

-Müdür (toplantı masası içermelidir.)

-Genel yazışma, kalem ve günlük arşiv odası

-Avukat odası

-İcra takip odası

-Arşiv

a.7. İnsan kaynakları ve eğitim müdürlüğü

-Müdür (toplantı masası içermelidir.)

-Personel sicil bürosu (1 şef ve 2 personel çalışacaktır.)

-Bordro tahakkuk (2 personel çalışacaktır.)

-Arşiv (bu arşivde personel ile ilgili dosyalar saklanacaktır ve

herhangi bir personel oturmayacak, ihtiyaç duyulduğunda

açılacaktır. ancak personel şefl iğinin kolay ulaşabileceği

şekilde düşünülmelidir.)

a.8. Kültür ve sosyal işler müdürlüğü

Belediyenin tüm kültürel ve sosyal faaliyetlerini, halk eğitim çalışmalarını, yayınlarını, düzenli etkinliklerini, kent konseyi çalışmalarını yönetir; halkla iç içe çalışır.

-Müdür (toplantı masası içermelidir.)

-Eğitim hizmetleri ve sosyal işler şeflikleri (2 şef ve 6 personel çalışacaktır(4’er kişilik iki bölüm).

-Arşiv (eğitim şefliği için, belediyenin eğitim ile ilgili yayınları ve küçük bir arşivi olmalıdır.)

-Kültür işleri şefliği (1 şef ve 2’si planlama biriminde, 1’i personel olmak üzere 4 kişi; grafik tasarımı için de 1 personel için düşünülmelidir.)

-Kent konseyi şefliği (1 şef ve sekreteryadan sorumlu 1 personel çalışacaktır. kent konseyi ve altında çalışan meclislerin çalışmalarını planlayacak, organize edecek ve yürütülmesini takip edecektir. Kadın meclisi, gençlik meclisi, çocuk meclisi için dönüşümlü kullanılacak ayrı bir oda düşünülmelidir.)

-Toplantı ve çalışma odası (8-10 kişilik, yuvarlak masa düzeninde olmalıdır.)

a.9. Basın yayın ve halkla ilişkiler müdürlüğü

-Müdür (toplantı masası içermelidir.)

-İletişim ve planlama şefliği (basın yayın servisi (1 şef ve 3 personel) bölümü çekimler izlenecek, kaset ve cd’ler arşivlenecek, – grafik tasarım bölümü düzenlenecektir.

-Çözüm ve koordinasyon masası (alo 188 şikayet hattı, 24 saat hizmet verecektir,)

-Gazete arşiv odası (3 kişilik düzenlenecektir.)

-Basın bekleme odası (12 kişilik, bir toplantı masası olmalıdır.)

a.10. Sağlık işleri müdürlüğü

-Müdür (toplantı masası içermelidir.)

-İdari büro (açık ofis olarak düzenlenecektir.)

-Doktor odası

-Muayene odası

a.11. Veteriner hizmetleri müdürlüğü

Veterinerlik müdürlüğü ayrı bir binadadır. bu bölüm temsilcilik olarak düşünülecektir.

-İletişim odası

a.12. Mali hizmetler müdürlüğü

Tamamı açık ofis şeklinde düzenlenmelidir.

-Müdür (toplantı masası içermelidir.)

-Muhasebe şefliği (1 şef, 9 personel bu şeflik müdür odasına yakın olacak şekilde düzenlenmelidir.)

-Yardım memurluğu (zemin katta bankolu olarak düşünülmelidir.)

-Bu yazı dwgindir.com tarafından hazırlanmıştır.

-Arşiv (teftiş görmeyen evraklar ve teftişten sonra saklanacak evraklar ve makbuzlar arşivde depolanır. buradaki evrakların saklama süresi on yıldır. Arşivde ayrıca veznelerde kullanılan teknik ekipmanın yedekleri de bulunmaktadır (bilgisayar, yazıcı gibi).)

a.13. Destek hizmetleri müdürlüğü

-Müdür (toplantı masası içermelidir.)

-Piyasa araştırma şefliği (1 şef, 3 personel şekilde düşünülmelidir.)

-İdari büro (1 şef ve 3 personel çalışmak üzere 1 oda şekilde düzenlenmelidir.)

-Ambar depo (bodrum katta konumlandırılmalıdır.)

a.14. Emlak ve istimlâk müdürlüğü

Tamamı açık ofis şeklinde düzenlenmelidir.

-Müdür (toplantı masası içermelidir.)

-Mülk-akar şefliği (1 şef ve 2 personel şekilde düzenlenmelidir.)

-Gelir şefliği (1 şef ve 9 personel şekilde düzenlenmelidir.)

-Emlak servisi

-Sicil servisi

-İcra servisi

-Kalem

-Arşiv odası

a.15. İmar ve şehircilik müdürlüğü

Tamamı açık ofis şeklinde düzenlenmelidir.

-Müdür (toplantı masası içermelidir.)

-Kalem ve günlük arşiv odası

-Evrak kabul proje ön kabul

-Proje kontrol ve ruhsat servisi

-Kaçak yapı şefliği

-Yapı denetim şefliği

-İskan ruhsatı şefliği

-Eski eserler şefl iği (kudep)

-Toplantı odası

-Arşiv odası

-Proje müellifleri odası

a.16. Plan ve proje müdürlüğü

Tamamı açık ofis şeklinde düzenlenmelidir.

-Müdür (camlı bölme ile ayrılmalı ve toplantı masası içermelidir.)

-Kalem + evrak kayıt

-İmar planı hazırlık (proje çalışmasına imkân verecek şekilde düzenlenmelidir.)

-Planlama odası (proje çalışmasına imkân verecek şekilde düzenlenmelidir.)

-İmar durum bilgi bankosu (vatandaşa bilgi verilmesine imkân verecek şekilde düzenlenmelidir.)

-Harita servisi (2 mühendis, 3 teknisyen bulunacak şekilde düzenlenmelidir.)

-Kamulaştırma bölümü (1 mühendis, 1 teknisyen bulunacak şekilde düzenlenmelidir.)

-Kırmızı kot (1 mühendis, 1 teknisyen bulunacak şekilde düzenlenmelidir.)

-Numarataj (1 sorumlu + 1 + 8 çalışan bulunacak şekilde düzenlenmelidir.)

-Etüt proje şefliği (belediyenin kendi üreteceği projeler için tasarım ve çizim bölümlerinden oluşan 18 kişilik 1 oda:

3’er kişilik 6 bölüm:

mimar ve inşaat mühendisleri için 2 bölüm makine, elektrik ve elektronik ve ilgili diğer personel için 2 bölüm 2 tekniker için teknik ekiple ile bağlantılı bir bölüm ölçüm ekibi için 1 bölüm (3 kişilik) düzenlenmelidir.)

-Ab projeleri şefliği (1 şef ve 2 – 4 proje görevlisinin çalışacağı bir oda düşünülmelidir.)

-Günlük arşiv odası

-Toplantı odası (bu birimdeki şeflikler tarafından dönüşümlü kullanılacak yuvarlak masa düzeninde, 8-10 kişilik olacak şekilde düzenlenmelidir.)

a.17. Fen işleri müdürlüğü

Tamamı açık ofis şeklinde düzenlenmelidir.

-Müdür (toplantı masası içermelidir.)

-Kalem

-İhale teknik hazırlık

-Toplantı odası

-İdari bölüm

-Denetim mühendisliği odası

-Yol şefliği

-İnşaat bölüm şefliği

-Proje bölüm şefliği

-Bekleme bölümü (ziyaretçiler için müdürlüğün girişinde konumlanmalıdır.)

-Bu yazı dwgindir.com tarafından hazırlanmıştır

-Arşiv odası

-Elektrikçiler odası

-Teknisyenler odası

-Makine mühendisleri odası

-Asfalt şefliği

a.18. Su ve kanalizasyon müdürlüğü

Tamamı açık ofis şeklinde düzenlenmelidir.

-Müdür (toplantı masası içermelidir.)

-Su işleri teknik büro

-Su işleri idari büro

-Kalem günlük arşiv odası

-Kanal proje odası

-Kanal arşiv birimi

-Kanal teknik ekip birimi

-Kanal ihbar

a.19. Park ve bahçeler müdürlüğü

Tamamı açık ofis şeklinde düzenlenmelidir.

-Müdür (toplantı masası içermelidir.)

-Kalem

-İhale hazırlık ve kontrol bölümü

-Uygulama plan bölümü

a.20. Çevre temizlik işleri müdürlüğü

Tamamı açık ofis şeklinde düzenlenmelidir.

-Müdür (toplantı masası içermelidir.)

-İdari büro

-Atık toplama bürosu

-Çevre denetim bürosu

-Arşiv odası

a.21. Bilgi işlem müdürlüğü

-Müdür (toplantı masası içermelidir.)

-Uzmanlar odası

-Bilgi işlem odası

-Teknik servis

-Sistem odası

-Teknik depo ve arşiv (bilgisayar parçaları ve yazıcıları depolanacak şekilde olmalıdır.)

-Toplantı ve eğitim odası (20 kişilik, masalı sınıf düzeninde ve her masada bilgisayar olacak şekilde olmalıdır.) Bu yazı dwgindir.com tarafından hazırlanmıştır.

a.22. Ulaşım (trafik) müdürlüğü

Tamamı açık ofis şeklinde düzenlenmelidir.

-Müdür (toplantı masası içermelidir.)

-İdari büro

-Teknik büro

-Trafik sinyalizasyon merkezi

-Ulaşım koordinasyon

-Trafik zabıta odası

a.23. Zabıta müdürlüğü

Tamamı açık ofis şeklinde düzenlenmelidir.

-Müdür (toplantı masası içermelidir.)

-İdari büro

-Zabıta komiserleri odası

-Nöbetçi amirler odası

-Soyunma odası

-Trafik zabıta odası

a.24. Kent konseyi

Konsey toplantı için nikâh salonlarından birini kullanacaktır.

-Kent konseyi yönetici odası

a.25. Rezerv birim

- Rezerv birim

a.26.Genel tesisler

a.26.1. Yemek salonu ve kafeterya

Belediye personeline self-servis öğle yemeği hizmeti sunulacaktır. Mutfak, servis mutfağı olarak düşünülmeli, dışarıdan gelen yemeğin ısıtılarak servis edileceği öngörülmelidir. Bu tesis, kentsel açık alanlarla ilişkilendirilmelidir.

-Yemek salonu / self servis

-Özel yemek bölümü

-Servis mutfağı, bulaşıkhane, ofis, soyunma odaları,

-Wc, personel wc, kiler

a.26.2. Sanat galerisi ve kitaplık

Sanat galerisi ve kitaplık giriş ve çıkış olanakları, özel vestiyer-wc si olacak şekilde tasarlanmalıdır. kitaplık, kente ve belediyeye ait tüm dokümanlara vatandaşın ulaşabileceği şekilde düşünülmelidir.

-Kitaplık

-Yönetici odası

-Sergi salonu

-Hazırlık odası

a.26.3. Kafeterya

Dışarıya da hizmet verecek şekilde düşünülmelidir. Açık alan ile doğrudan ilişkilendirilmelidir.

-Kafeterya

-Kafeterya mutfağı

a.26.4. Mescit

- Mescit (abdesthane düşünülmelidir.)

a.26.5. Servisler

-Genel arşiv

-Arşiv memuru odası

-Gelen posta

-Bilgisayar sistem odaları (her katta olmalıdır.)

-Çay ocağı (yeterli sayıda düşünülmelidir.)

-Kopyalama merkezi

-Şoförler odası (belediye araçlarına yakın konumlandırılmalıdır.)

-Temizlik odası (her katta düşünülmelidir.)

-Temizlik hizmetlileri soyunma odası-duş-wc (bodrum katta düşünülmelidir.)

-Temizlik malzemeleri deposu (bodrum katta düşünülmelidir.)

a.26.6. Teknik servisler

-Trafo / ups / ana tablo / jeneratör odası

-Otomasyon

-Havalandırma / ısıtma / soğutma / su depoları (gerekli yerlerde konumlandırılmalıdır.)

-Teknik amir şefliği

a.26.7. Sığınak

31 aralık 2010 tarih 27802 sayılı resmi gazetede yayınlanan sığınak yönetmeliğinde değişiklik yapılması hakkında yönetmelik şartlarına uygun düşünülmelidir.

a.26.8. Açık otopark

-Protokol ve misafir otoparkı (15 araç) (50 bisikletlik park alanı düşünülmelidir.)

b. Sosyal, kültürel ve ticari birimler

Sosyal, kültürel ve ticari birimlerin, belediye ve açık mekanlarla birlikte, alanın kentsel ölçekte kullanımını ve yaşanırlığını desteklemesi, geniş zaman dilimi içine yayılmış güvenli-konforlu yaşayan bir kentsel merkezi oluşturması beklenmektedir. Bu merkez içinde belediye, sadece yönetsel bir hizmet birimi olmanın ötesinde, kentle kentin paydaşları arasında oluşacak çok boyutlu ilişkilerin kurumsal ortamını oluşturmalıdır.

b.1 Çocuk kulübü

Belediye personelinin kullanımına yönelik düşünülmeli ve ayrı bir girişi olmalıdır.

-Giriş holü

-İdare

-Öğretmen odası

-20 çocuk için oyun odası

-20 çocuk için yatak ranzalı sistem

-20 çocuk için yemek odası

-Servis mutfağı

-Wc – soyunma

b.2. Spor merkezi

Belediye personelinin kullanımına yönelik düşünülmelidir.

-Masa tenisi (2 adet masa)

-Aletli jimnastik salonu

-Aletsiz jimnastik salonu (pilates, step vb.)

-Soyunma odası, 5 duş-5wc (bay-bayan ayrı düşünülmelidir.)

-Kafeterya

-Teknik merkez (ısıtma, havalandırma, soğutma,

jeneratör ve ana tablo)

b.3. Nikah salonları (400 + 200 kişilik iki salon)

Büyük nikah salonu amfi düzeninde tasarlanmalı, çok amaçlı kullanılacak küçük nikah salonu’nun zemini ise düz olarak ele alınmalıdır. Bu salonlar gerektiğinde gösteri, tiyatro (kapsamlı dekor gerektirmeyen) ve sinema vb. etkinlikler için de kullanılabilmelidir. Nikah salonlarının ortak düzenlenecek servis ve hazırlık mekanları, gerekli durumlarda tiyatronun sahne arkası olarak da hizmet verebilmelidir.

-Büyük salon

-Küçük salon

-Gelin hazırlık odası-sanatçı odası + duş-wc

-Evrak kayıt takip ofisi

-Bekleme holü

-Nikâh odası

-Fotoğrafçı bölümü

-Nikah memuru odası

-Teknik oda

-Fuaye (sirkülâsyon alanı içinde ele alınmalıdır.)

-Kokteyl salonu

-Kafeterya + kafeterya mutfağı

-Engelli wc, temizlik odası, wc mekânları düşünülecektir

-Teknik merkez (ısıtma, havalandırma, soğutma, jeneratör ve ana tablo)

b.4. Çok amaçlı salon

Salon kısmının zemini düz olup, tek açıklıklı mekan olarak ele alınmalı ve düğün gösteri, kongre, sergi, dans, defi le vb. işlevlere hizmet verebilmeli ve tavan yüksekliği 8.00 metre olmalıdır.

-Çok amaçlı salon

-Giriş holü-fuaye-vestiyer-wc

-Mutfak-depo

-Depolama alanı

-Hazırlık mekanı (gerektiğinde gelin odası, gerektiğinde konuşmacı odası olarak kullanılmalıdır.)

-Teknik merkez (ısıtma, havalandırma, soğutma, jeneratör ve ana tablo)

b.5. Ticari birimler

Kentsel açık alanların yaşantısını canlandıracak yeme içme (kafe, pastane, restoran vb.) ağırlıklı ticari birimler toplamda 1000 m2 olup, çeşitli büyüklüklerde ele alınmalıdır. Her birimin wc ve servisi kendi içinde çözülmelidir.

-Ticari birinler

b.6. Market

Market, haftanın her günü belirli bir canlılık yaratarak, oluşturulan kapalı otopark ve kentsel açık alanları desteklemek üzere konumlandırılmalıdır. Minimum 6 metre yükseklikte tek ve büyük bir satış alanı ve buna servis verebilecek, gerekirse asma katlı hazırlık, depo ve idari mekânlardan oluşturulmalıdır. Personel ve mal girişi ayrı alanlarda düzenlenmelidir. Bu yazı dwgindir.com tarafından hazırlanmıştır. Mal boşaltma ve çöp toplama alanı, market satış alanı hangi katta olursa olsun mal yükleme-boşaltma alanı zemin katta düzenlenmelidir. Satış alanı ve servis alanı farklı katlarda ise, yük asansörleri ile servis verilmelidir. Bu servis alanının yaya trafiği ve belediye hizmet binasından uzak bir konumda çözümlenmesi önerilmektedir. Market girişinden otopark katlarına dikey ulaşımın sağlanması yarışmacılardan beklenmektedir. 500 m2 açık servis alanı düşünülmelidir.

-Market (yapı market – süpermarket – elektronik

market v.b.) pazar yeri ve otopark ile irtibatlı düşünülmelidir.Tavan yüksekliği min. 6.00 m olmalıdır.

-Depo hazırlık ve idari mekânlar (yükleme boşaltma alanı döşeme kotundan 1,2m alt kotta olmalıdır.)

-Islak ve katı atık mekanları

-Teknik merkez (ısıtma, havalandırma, soğutma, jeneratör ve ana tablo)

c. Kapalı otopark

Kent içi otopark kapasiteleri açısından önemli sayılacak bir kapasiteye sahip olan otoparkın giriş ve çıkışlarının, kent ve yakın çevre taşıt ve yaya trafiğine olan etkilerini göz önüne alarak çözüm getirmelidir.

-Kapalı otopark

-Halka açık kapalı otopark

-Belediye birimlerinin kullanımı için kapalı otopark

-Oto yıkama alanı (10 araçlık alan)

-Teknik servisler (havalandırma santrali)

-Otopark bakım işletme (personel soyunma-wc-güvenlik)

d. Açık alanlar

Belediye hizmet binası ihtiyaç programı kapsamında tanımlanan işlev guruplarının birbirleri ve açık alanlarla kuracakları ilişkiler kent dinamikleri ve koşulları gözetilmek kaydıyla tasarımcıya bırakılmıştır.

Yapısal programda yer alan işlevler düzenlenirken gece gündüz kullanımı, belediye binası kullanım şekilleri ve günleri, ticari ve sosyal tesislerden yararlanma türleri ile ilgili senaryolar kurgulanarak kentsel açık alanların şekillendirilmesi gerekir.

Bu yazı www.dwgindir.com tarafından hazırlanmıştır.Lütfen sayfayı kaynak göstermeden paylaşmayınız.

Bir önceki yazımız Mimarlık fakültesi ihtiyaç programı hakkında bilgiler vermektedir.

    

Dosya ile ilgili soru veya yorumlarınızı buraya yazabilirsiniz.